×

Bragernes Strand Barnehage

 

I Bragernes Strand Barnehage jobber vi for å være engasjerte og tilstedeværende voksne og for å skape et trygt miljø for barn og foreldre. Personalet er organisert med fast avdelingstilhørighet. Barnehagen ses på som en helhet, der det legges vekt på nært samarbeide mellom avdelingene og til tider «åpne» dører.

 

Vi har utviklet et meget godt arbeidsmiljø og det er et meget stabilt personale med mye erfaring og kompetanse.

Barnehagens visjon er: PÅ LAG MED BARNA Barnehagen er barnas støttespillere og arbeider for at alle barn skal bli sett, hørt og ivaretatt i en hverdag der barna skal få oppleve livsglede, vennskap og tilstedeværelse. Vårt mål er å hjelpe barnet til å bli den beste versjonen av seg selv.

Alle avdelingene er på tur en dag i uka, bortsett fra de store barna. De har to turdager i uka.

Barna får alle måltider i barnehagen og vi har varmmat to dager i uken.

Vi legger stort fokus på barn og voksnes sikkerhet og HMS – derfor gjennomfører hele personalgruppen førstehjelpskurs og Sikkerhetskortet hvert år. Sikkerhetskortet er et nettbasert kurs i førstehjelp og håndtering av ulike situasjoner. 

Du kan lese mer om barnehagen, barnehagens visjon og satsningsområder i barnehagens årsplan som ligger under dokumenter.