×
bilde av vår barnehage

Velkommen til Bragernes Strand Barnehage

Barnehagens visjon er «På lag med barna». Med det mener vi at alle barn skal føle seg trygge og at de blir sett, hørt og ivaretatt. Det oppnår vi ved at barna er i et trygt miljø hvor det er varme og omsorgsfulle voksne og ved at personalet er oppmerksomme på barnas ønsker både i hva de sier og hva de uttrykker ved kroppsspråk.

Barnehagens satsningsområder er språk og sosial- emosjonell kompetanse . Et godt språk er et verktøy vi trenger å ha med oss hele livet, derfor er det viktig for oss at barna i Bragernes Strand Barnehage får fylt opp sin "språkbagasje" på best mulig måte. Alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen og alle voksne må være bevisst hvordan de kan legge forholdene til rette for et godt språkmiljø ved å være gode språklige rollemodeller.

Sosial- emosjonell kompetanse er noe av det viktigste et barn kan lære seg da det handler om håndteringer av menneskelige relasjoner. Vi ønsker at barna skal lære å utvikle og ivareta vennskap gjennom lek og gode samspillsituasjoner, lære å bli kjent med følelsene sine, bli en del av et fellesskap og tørre å ta plass i en gruppe på en god måte. De skal tørre å stå opp for seg selv og samtidig vise hensyn til andre.

I barnehagen er ca. 40 barn og 11 ansatte som har fast tilknytning til avdelinger. Vi opplever at en av de store fordelene ved å jobbe i en liten barnehage er at alle voksne blir godt kjent med alle barn og foreldre, ikke bare de barna som er på egen avdeling. Vi jobber for å knytte trygge, gode, nære og varme relasjoner mellom alle barn og voksne i barnehagen og er veldig opptatt av å ha ansatte som er tilstede med både hjerte og hode.

Du kan lese mer om barnehagen, barnehagens visjon og satsningsområde i barnehagens årsplan som ligger under dokumenter.

Barna får servert varmmat 2 dager i uken fra Mat i box. Liten og mellomstor avdeling er på tur en dag i uka og de eldre barna på tur to dager i uka.

Vi legger stort fokus på barn og voksnes sikkerhet og HMS – derfor gjennomfører hele personalgruppen førstehjelpskurs og Sikkerhetskortet hvert år. Sikkerhetskortet er et nettbasert kurs i førstehjelp og håndtering av ulike situasjoner.

På lag med barna

Velkommen til Bragernes Strand Barnehage

Bragernes Strand Barnehage er en liten sentrumsbarnehage i Drammen med plass til ca. 40 barn i alderen 1-6 år og 10 hyggelige ansatte. Det er fine turmuligheter i nærheten som elvepromenaden, lekeplassen, bibliotek og drammens teater. I Bragernes Strand Barnehage har vi engasjerte, omsorgsfulle og tilstedev...Les mer

Åpningtider

07:30 - 17:00


Adresse

St. Halvardsgate 1K
3015 DRAMMEN

Kontakt

Tlf: 31910725
Avdelinger

Elvebarna

Spiraltrollene

Strandbarna